Halloween


Počas víkendu 29. a 30. októbra bude chata dýchať atmosférou tekvičiek a duchov. Oslávime spolu Halloween, Sviatok všetkých svätých, Pamiatku zosnulých alebo aj Dušičky. Všetky tieto dni patria medzi spomienkové dni, ktoré sú venované zomrelým. Na Slovensku má úcta k mŕtvym veľmi silnú tradíciu a jej korene nachádzame už v pohanských časoch. Ľudia navštevujú cintoríny, na hroby kladú vence, či kvety a pália sviece.
Tento zvyk má pôvod v keltskej tradícii – sviatku Samhaim, ktorý sa slávil v deň keltského Nového roka, čo pripadalo na 1. november. Samhain bol podľa keltskej tradície časom, kedy sa duše zosnulých vracajú domov a ich príbuzní im lampášmi z vydlabanej repy pomáhajú na ceste do podsvetia. Na ochranu pred zlými duchmi sa ľudia prezliekali do handier a maľovali si tvár. Sviatok Samhain je svojou podstatou a znakmi najviac podobný Halloweenu slávenom večer 31. októbra.
Kresťanstvo tento obyčaj prebralo a dalo mu nový obsah v podobe Sviatku Všetkých svätých (1. november) a následných Dušičiek – Pamiatky zosnulých (2. november). Podľa keltskej tradície sa v túto noc prelínajú svety mŕtvych a živých. Kelti zapaľovali oheň, aby mŕtve duše našli cestu do príbytkov živých, aby sa mohli zohriať a stráviť noc s pozostalými.
Dnes nadobúda svetlo sviece symbol života. Počas samhainskej noci Kelti pálili figuríny ako symbol choroby, trápenia a starostí, aby mohli očistení začať Nový rok.

Na chate si pre vás pripravíme milú Halloweensku výzdobu z tekvičiek, netopierov a duchov. Zapalíme sviečky a spomenieme si tých, ktorých nosíme v srdciach. Samozrejme, že sa to nezaobíde bez pripravených halloweenskych dobrôt.

Budeme sa na vás veľmi tešiť!

PS: chata bude otvorená aj v pondelok (31. 10.) a utorok (1. 11.) od 10:00 do 18:00